Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

23 Αυγούστου 1980: Ξεκινά την λειτουργία της η ΕΥΔΑΠ.

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) είναι η εταιρεία που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης και διανομής πόσιμου νερού και της διαχείρισης των οικιακών υγρών αποβλήτων και ομβρίων υδάτων (αποχέτευση) στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Ιδρύθηκε το 1980 με το Νόμο 1068/1980 "περί συστάσεως ενιαίου φορέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας"  και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού. Η λειτουργία της ξεκίνησε στις 23 Αυγούστου 1980, ενώ η διάρκεια ζωής της ορίστηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2079, δηλαδή για εκατό χρόνια, αλλά μπορεί να παραταθεί με προεδρικό διάταγμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου