Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

2 Δεκεμβρίου 1942: κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής παραιτείται η κυβέρνηση Τσολάκογλου και ορκίζεται νέα Κυβέρνηση υπό τον καθηγητή Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο. Ο νέος Πρωθυπουργός με διάγγελμα εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τις Αρχές Κατοχής.


Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος
Η Κυβέρνηση Γεωργίου Τσολάκογλου 1941 ήταν η πρώτη διορισμένη κυβέρνηση της Ελληνικής Πολιτείας από τις Γερμανικές δυνάμεις Κατοχής. Ανέλαβε στις 29 Απριλίου 1941, δυο ημέρες μετά την κατάληψη της Αθήνας από τους Γερμανούς, ενώ η νόμιμη κυβέρνηση Τσουδερού είχε ήδη καταφύγει στην Κρήτη. Πρωθυπουργός ήταν ο στρατηγός Γεώργιος Τσολάκογλου.

Στις 30 Απριλίου 1941 διορίστηκαν οι:
 • Γεώργιος Τσολάκογλου πρωθυπουργός
 • Αντώνιος Λιβιεράτος υπουργός Δικαιοσύνης και προσωρινά Αγορανομίας
 • Γεώργιος Δεμέστιχας υπουργός Εσωτερικών
 • Πλάτων Χατζημιχάλης υπουργός Εθνικής Οικονομίας και προσωρινά Οικονομικών
 • Σωτήριος Μουτούσης υπουργός Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων και προσωρινά Συγκοινωνίας
 • Κωνσταντίνος Μπάκος υπουργός Εθνικής Αμύνης (Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας)
 • Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος υπουργός Προνοίας και προσωρινά Παιδείας
 • Χ. Κατσιμήτρος υπουργός Εργασίας και προσωρινά Γεωργίας
 • Νικόλαος Μάρκου υφυπουργός Δημοσίας Ασφαλείας
Την 1η Μαΐου 1941 διορίστηκε ο:
 • Αλέξανδρος Ραγκαβής υπουργός Γενικός Διοικητής Μακεδονίας
Στις 5 Μαΐου 1941 διορίστηκε ο:
 • Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος (ήδη υπουργός Εθνικής Προνοίας και προσωρινά Παιδείας) αντιπρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου
Στις 6 Μαΐου 1941 διορίστηκε ο:
 • Δ. Πολύζος υπουργός Αγορανομίας
Στις 8 Μαΐου 1941 διορίστηκαν ο:
 • Α. Ρουσόπουλος υπουργός Εργασίας
 • Ι. Παπαδόπουλος υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας
Στις 26 Μαΐου 1941 διορίστηκε ο:
 • Σωτήριος Γκοτζαμάνης υπουργός Οικονομικών
Στις 25 Ιουνίου 1941 παραιτήθηκε ο Α. Ρουσόπουλος (Εργασίας) και στη θέση του διορίστηκε προσωρινά ο:
 • Αντώνιος Λιβιεράτος (ήδη υπουργός Δικαιοσύνης) προσωρινά Εργασίας
Στις 29 Ιουνίου 1941 παραιτήθηκε ο Δ. Πολύζος (Επισιτισμού).

Στις 21 Οκτωβρίου 1941 διορίστηκε ο:
 • Λεωνίδας Τσιριγώτης υφυπουργός παρά τη Γενική Διοικήσει Μακεδονίας
Στις 22 Νοεμβρίου 1941 παραιτήθηκε ο Ι. Παπαδόπουλος (Εσωτερικών και προσωρινά Δημοσίας Ασφαλείας) και τα καθήκοντά του ανέλαβε ο πρωθυπουργός:
 • Γεώργιος Τσολάκογλου (πρωθυπουργός) ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Εσωτερικών και Δημοσίας Ασφαλείας
Στις 12/16 Δεκεμβρίου 1941 παραιτήθηκε ο Ν. Ραγκαβής (Γεν. Διοικ. Μακεδονίας).

Στις 13/17 Δεκεμβρίου 1941 ανέλαβε ο:
 • Λ. Τσιριγώτης (ήδη υφυπουργός παρά τη Γενική Διοικήσει Μακεδονίας) προσωρινά καθήκοντα υπουργού Εσωτερικών
Στις 23/24 Μαρτίου 1942 παραιτήθηκαν οι Πλάτων Χατζημιχάλης (Εθνικής Οικονομίας) και Γ. Καραμάνος (Γεωργίας και προσωρινά Επισιτισμού).

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 2 Απριλίου 1942 παραιτήθηκε ο Α. Λιβιεράτος (Δικαιοσύνης), τα καθήκοντα του οποίου ανέλαβε την ίδια ημέρα ο πρωθυπουργός:
 • Γεώργιος Τσολάκογλου (ήδη πρωθυπουργός) προσωρινά καθήκοντα υπουργού Δικαιοσύνης
Στις 16 Απριλίου 1942 διορίστηκε ο:
 • Λεωνίδας Τσιριγώτης υφυπουργός παρά τω Προέδρω της Κυβερνήσεως
Στις 17 Σεπτεμβρίου 1942 ανέλαβε ο:
 • Γεώργιος Τσολάκογλου (ήδη πρωθυπουργός με καθήκοντα υπουργού Δικαιοσύνης) προσωρινά την άσκηση των καθηκόντων του υπουργού Οικονομικών Σ. Γκοτζαμάνη
Στις 2 Δεκεμβρίου 1942 παραιτήθηκε ο στρατηγός Τσολάκογλου και πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αντικαταστάθηκε από την επίσης διορισμένη από τις Γερμανικές δυνάμεις Κατοχής Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου 1942.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου